În atenția tuturor partenerilor de educație din comuna Bălăbănești,

Ca urmare a lansării proiectului”Educația ne unește” Viziunea asupra viitorului educației în România de către Ministerul Educației Naționale, Școala Gimnazială ”Gheorghe și Maria Tașcă  Bălăbănești organizează, în data de 30.05.2019, ora 1300, dezbateri ale ideilor propuse de Ministerul Educației Naționale pentru consolidarea unei viziuni moderne asupra formării elevilor. Dezbaterile vor fi organizate la nivelul unității școlare cu implicarea tuturor factorilor relevanți- cadre didactice, elevi, părinți, parteneri de dialog social.

Documentele  le găsiți, pentru vizualizare, la adresele:

https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-lansat-viziunea-sistemic%C4%83-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bia-ne-une%C8%99te%E2%80%9D
https://www.edu.ro/sites/default/files/Prezentare_Viziune_Educa%C8%9BiaNeUne%C8%99te_29.03.2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>